About the Show

BUS & TRUCK ’18 งานแสดงเทคโนโลยีรถเพื่อการพาณิชย์และกิจการพิเศษครั้งที่ 15

แนวคิด: Mobility Solutions ขีดสุด ขนส่ง!
วันจัดแสดง :  1 – 3 พฤศจิกายน 2561
เวลา :  10.00 – 19.00 น.
สถานที่ :  ฮอลล์ EH106 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
พื้นที่จัดงาน : 15,000 ตารางเมตร
ส่วนแสดงพิเศษ: Auto Services ’18 งานแสดงอุปกรณ์ เครื่องมือ ผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงรักษา จากผู้ให้บริการซ่อม บำรุงและอู่ประกอบรถ, Material Handling ’18 งานแสดงระบบลำเลียงและการจัดเก็บบริหารคลังสินค้า ระบบบรรจุภัณฑ์ และความปลอดภัย การยกและเคลื่อนย้ายสินค้า ร่วมด้วย TRAFFIC & TRANSPORT ’18 งานแสดงวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อการสร้างถนน สะพาน อุโมงค์ ทางเชื่อม ทางข้าม สะพานลอย สัญญาไฟจราจร โปรแกรมและอุปกรณ์ตรวจจับความเร็ว

BUS & TRUCK ’18 งานแสดงรถใหญ่รถเพื่อการพาณิชย์และกิจการพิเศษระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นงานเดียวที่มีการจัดอย่างต่อเนื่องและอยู่เคียงคู่กับแวดวงขนส่งมายาวนาน โดยรวบรวมเทคโนโลยีและนวัตกรรมล้ำสมัยจากบรรดาผู้ผลิตและผู้จำหน่ายทั่วทุกมุมโลกมาจัดแสดง ทั้งยังเป็นเวทีสำหรับผู้ประกอบการในธุรกิจรถเพื่อการพาณิชย์อย่างครบวงจร นอกจากนี้ยังช่วยสร้างโอกาสในการเชื่อมโยงบุคคลในวงการ ให้ได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อสร้างเครือข่ายรวมถึงเพิ่มสมรรถภาพทางธุรกิจอีกด้วย 

โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Mobility Solutions ขีดสุด.. ขนส่ง! ตอบรับการเปลี่ยนแปลงด้านการคมนาคมขนส่งที่มีการนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมยุคใหม่เข้ามาเป็นเครื่องมือในการเพิ่มขีดสุดของการขนส่งในปัจจุบัน

ภายในงานจะได้พบกับเหล่าขุนพลรถใหญ่แบรนด์ดังจากผู้ผลิตและจำหน่ายทั่วทุกมุมโลก รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกว่า 150 แห่ง พร้อมด้วยสัมมนาวิชาการและการให้ความรู้เจาะลึกด้านผลิตภัณฑ์ รวมถึงข้อเสนอพิเศษเฉพาะในงานจากผู้แสดงสินค้า และกิจกรรมต่างๆ สำหรับธุรกิจรถเพื่อการพาณิชย์ในงาน BUS & TRUCK ’18

About the Show

BUS & TRUCK ’18 งานแสดงเทคโนโลยีรถเพื่อการพาณิชย์และกิจการพิเศษครั้งที่ 15

แนวคิด: Mobility Solutions ขีดสุด ขนส่ง!
วันจัดแสดง : 1 – 3 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 10.00 – 19.00 น.
สถานที่ : ฮอลล์ EH106 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
พื้นที่จัดงาน : 15,000 ตารางเมตร
ส่วนแสดงพิเศษ : Auto Services ’18 งานแสดงอุปกรณ์ เครื่องมือ ผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงรักษา จากผู้ให้บริการซ่อม บำรุงและอู่ประกอบรถ, Material Handling ’18 งานแสดงระบบลำเลียงและการจัดเก็บบริหารคลังสินค้า ระบบบรรจุภัณฑ์ และความปลอดภัย การยกและเคลื่อนย้ายสินค้า ร่วมด้วย TRAFFIC & TRANSPORT ’18 งานแสดงวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อการสร้างถนน สะพาน อุโมงค์ ทางเชื่อม ทางข้าม สะพานลอย สัญญาไฟจราจร โปรแกรมและอุปกรณ์ตรวจจับความเร็ว

BUS & TRUCK ’18 งานแสดงรถใหญ่รถเพื่อการพาณิชย์และกิจการพิเศษระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นงานเดียวที่มีการจัดอย่างต่อเนื่องและอยู่เคียงคู่กับแวดวงขนส่งมายาวนาน โดยรวบรวมเทคโนโลยีและนวัตกรรมล้ำสมัยจากบรรดาผู้ผลิตและผู้จำหน่ายทั่วทุกมุมโลกมาจัดแสดง ทั้งยังเป็นเวทีสำหรับผู้ประกอบการในธุรกิจรถเพื่อการพาณิชย์อย่างครบวงจร นอกจากนี้ยังช่วยสร้างโอกาสในการเชื่อมโยงบุคคลในวงการ ให้ได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อสร้างเครือข่ายรวมถึงเพิ่มสมรรถภาพทางธุรกิจอีกด้วย 

โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Mobility Solutions ขีดสุด.. ขนส่ง! ตอบรับการเปลี่ยนแปลงด้านการคมนาคมขนส่งที่มีการนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมยุคใหม่เข้ามาเป็นเครื่องมือในการเพิ่มขีดสุดของการขนส่งในปัจจุบัน

ภายในงานจะได้พบกับเหล่าขุนพลรถใหญ่แบรนด์ดังจากผู้ผลิตและจำหน่ายทั่วทุกมุมโลก รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกว่า 150 แห่ง พร้อมด้วยสัมมนาวิชาการและการให้ความรู้เจาะลึกด้านผลิตภัณฑ์ รวมถึงข้อเสนอพิเศษเฉพาะในงานจากผู้แสดงสินค้า และกิจกรรมต่างๆ สำหรับธุรกิจรถเพื่อการพาณิชย์ในงาน BUS & TRUCK ’18

Exposition News