KNOWLEDGE PLATFORM

การสัมมนาเสวนาที่เปิดให้รับฟังฟรีจากเหล่ากูรูชั้นนำของประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ ประเมินสภาวะการตลาดและขนส่งในปัจจุบันถึงอนาคต พร้อมอัพเดตความรู้หลากหลายที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในแวดวงขนส่ง รถเพื่อการพาณิชย์และกิจการพิเศษ

SUBSCRIBE FOR NEWSLETTER