ประกาศเลื่อนการจัดงาน BUS & TRUCK ’20

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส (COVID-19) ทางบริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในฐานะผู้จัดงานมีความห่วงใยในสุขภาพของผู้เข้าร่วมงาน และพนักงานทุกท่าน และเพื่อลดอัตราความเสี่ยงของการแพร่ระบาด จึงขอประกาศเลื่อนการจัดงาน BUS & TRUCK ’20 มหกรรมธุรกิจการขนส่ง ครั้งที่ 17 และจะแจ้งกำหนดการจัดงานใหม่ให้ทราบอีกครั้ง โดยทุกท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ทางเว็บไซต์ หรือเฟสบุ๊ค BUS & TRUCK หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ โทร. 02-717-2477 หรืออีเมล info@TTFintl.com

เมนู